Medicinteknisk utrustning i  Norden

Nords Medical distribuerar medicinteknisk utrustning i Norden och vänder sig till neurointensivvården samt till ortopedivården.

Neurokritisk vård är intensivvårdshantering av patienter med livshotande neurokirurgiska och neurologiska sjukdomar som stroke, blödning i och runt hjärnan (subaraknoid blödning, intracerebral blödning, subderalt hematom, intraventrikulär blödning), hjärntumörer och hjärntrauma. Neurointensivvårdsavdelningen specialiserar sig på att hantera sådana kritiskt sjuka patienter.

Ortopedi omfattar skador och sjukdomar i skelett, muskler, leder och perifera nerver. Nords Medicals produkter är anpassade för rygg/spinal  (diskbråck, dekompression, steloperation av rygg m.m.).