Kateter OMNIBAR E5F för exakt mätning av kompartmenttryck

Exakt tryckmätning för tidig upptäckt av kompartmentsyndrom

Vad är Kompartmentsyndrom?

Kompartmentsyndrom är en dysfunktion i blodcirkulationen i kroppens muskelfack. Ett muskelfack består av flera funktionellt förenade muskelgrupper som är inneslutna av ett membran tillverkat av fast bindväv (muskelfascia). Inuti facket finns också blodkärl och nerver. Eftersom den fasta bindväven inte är särskilt flexibel, kommer svullnaden inuti muskelfacken till följd av bristen på utrymme leda till ökat vävnadstryck i facket, vilket gör att nerver och blodkärl trängs undan. Effekten av kompartmentsyndrom är ett underskott av syre i musklerna.

Exempeluppsättning av ett system för mätning av kammartryck

Tryckmonitor NPS3 + ICP-TEMP-Kabel + OMNIBAR E5F Kateter

OMNIBAR E5F Mätkateter

Omnibar E5F

Den sterila katetern  OMNIBAR E5F mäter trycket i vävnaden under vila, under ett stresstest och efter stresstestet. Skillnaden i dessa tre tryck kan bekräfta diagnosen.

Intramuscular Tissue Pressure Measuring (IMP) Catheter

Ytterdiameter: 5F

Kateterlängd: 55 cm

Material: PU

Det finns tre olika möjliga uppsättningar för tryckmätning:

NPS3

Den batteridrivna NPS3-enheten i anslutning till en ICP-TEMP-kabel, som fungerar som en förlängningskabel.

NPS2

För långvariga mätningar: Den ena änden av NPS2 ansluts direkt till patientmonitorn och den andra änden är ansluten till ICP-TEMP-kabeln (förlängningskabel).

MPR 1 DATALOGGER

Genom att koppla MPR 1 DATALOGGER till ICP-TEMP-kabeln kan tre IMP-tryck i den friska och sjuka vävnaden mätas och jämföras.

Fördelar

Den sterila tryckmätningskatetern uppfyller hygieniska krav

Plug & Play-system - ingen kateterkalibrering är nödvändig

Enkel och exakt mätning av trycket tack vare mikrochipteknik

Stadig och artefaktfri mätning

Ingen tryckökning orsakad av ytterligare vätskor

Pålitlig visning och lagring av mätningarna