Hemoperfusionspatronerna adsorberar och tar bort toxiner, cytokiner och andra molekyler från blod för att lindra njursjukdomar, kritiska sjukdomar, leversvikt, akut förgiftning etc. Patronerna kan användas ensamma eller med andra dialysmaskiner och CRRT-maskiner. Vi tillhandahåller en familj av effektiva adsorptionslösningar för olika indikationer.

 

Länk till tillverkare: https://www.jafroninternational.com