Neuromonitorering

Multi-modal monitorering blir alltmer vanligt bland universitetssjukhusen i Norden. Nords Medical kan erbjuda världsledande produkter för ICP, ptiO2, Temperatur, Mikrodialys, External Ventrical Drainage.

Nords Medical har det största utbudet av olika högteknologiska katetrar vilka används för att mäta tryck i parenchym, ventrikel eller epidural i hjärnan. Det finns anpassade katetrar för respektive användningsområde, exempelvis långtidsmätning av ICP. Vidare erbjuder Nords Medical även programvara för analys.