Mikrodialys

Mikrodialys används av både kliniker och forskare med syftet att monitorer kemiska förändringen i vävnad och blod.

Då kemiska förändringar föregår kliniska symptom ger mikrodialys en tidsfördel och läkare får möjlighet att förstå sjukdomsförloppet långt innan symptom uppstår, ett window of opportunity.

Mikrodialys ger även information som inte kan fås på annat sätt. Denna utökade kunskap ger förbättrade förutsättningar för klinikern att förstå patientens situation och därmed optimera behandlingen.

Mikrodialys används globalt av toppuniversitet, sjukhus och läkemedelsföretag.

Mikrodialys används främst inom neurovården i nuläget men det finns stora möjligheter för kliniker inom andra områden att dra nytta av den unika tekniken.